Kullanıcı Adı
Şifre


İFSAK’ta gönüllülük esasına dayalı olarak çalışan ve farklı alanlardan sorumlu birimler mevcuttur. Bunlar; Eğitim, Sergi - Gösteri, Basın - Yayın, Sinema, Yurtdışı İlişkiler,
Arşiv – Kütüphane, Bilişim, Gezi, Festivaller birimleri olarak sayılabilir. Her birim kendi konusuyla ilgili çalışmaları o birime katkıda bulunmayı seçen gönüllü üyeler ile birlikte yürütmektedir.

Eğer siz de İFSAK birimlerinde yer almak ve gönüllü çalışmalarınız ile katkıda bulunmak isterseniz; sekreteryamız yoluyla ilgili birim sorumlusuna ulaşabilirsiniz.


 Eğitim Birimi : İFSAK tarafından düzenlenen seminerleri ve atölyeleri organize etmek, eğitim alan katılımcılara, konu ile ilgili teknik konularda her türlü desteği vermek.

 Etkinlikler Birimi : İFSAK'ta her ay bir program çerçevesinde düzenlenen etkinliklerle (sergi, gösteri, söyleşi, yarışma v.b), İFSAK dışında yapılacak sergi ve gösterileri organize etmek.

 Yayın Birimi : İFSAK tarafından düzenlenen etkinlikleri basına duyurmak, medya ile ilişkiye geçip yazılı ya da görsel malzemeler kullanarak bu etkinliklerin sinemaseverlere ve fotoğrafseverlere ulaşmasını sağlamak; ayrıca İFSAK tarafından çıkartılan dergi , bülten ve her tür yazılı malzemenin içeriğini oluşturmak, düzenlemesini yapmak ve zamanında okuyucuya ulaştırmak.

 Sinema Birimi : İFSAK tarafından düzenlenen Kısa Film Yarışması'nın organizasyonunu yapmak; çeşitli sinema filmlerinin aylık etkinlikler kapsamında gösterilmesini organize etmek, sinema üzerine seminerler düzenlemek.

 Yurtdışı İlişkiler Birimi : İFSAK ile yurtdışındaki muhattap kurum/kuruluşlar arasında gerekli ilişkileri kurmak.  

 Bilişim Birimi : İFSAK web sitesi, İFSAK üye veri tabanı ve Dernek kullanımında olan bilgisayar donanımları ve yazılımları konusunda çalışmalar yürüterek gerekli koordinasyonu sağlamak.

 Üyelerle İlişkiler ve Gezi Birimi : Üyelerimizin fotoğraf ve sinema üretimlerini arttırmak amacıyla geziler organize etmek.

 

 Festivaller Birimi : İFSAK organizasyonunda gerçekleştirilen fotoğraf ve sinemaya ilişkin festivallerin koordinasyonu sağlamak, gerekli olan tüm çalışmaları yürütmek.

 

 AB Fonları Birimi :

 

 Sivil Toplum Örgütleri ile İlişkiler Birimi :

 

 Tanıtım ve Halkla İlişkiler Birimi : Derneğimizin düzenlediği yada kurum olarak içerisin de bulunduğu sergi,gösteri, atelye ve eğitim çalışmalarından üyelerimizin ve fotoğrafseverlerin bilgi sahibi olmasının sağlanması , bunun için gerekli duyurularının hazırlanarak medya da yayınlanmasının sağlanması ve takibi

 

 Projeler ve Kaynak Yaratma Birimi :

 

 

Dizayn ve Altyapı :
Tart New Media
Tart
DORUK.NET
İFSAK Web Sunucusu
DorukNet Veri Merkezinde
barındırılmaktadır.
SONY
ANA SPONSOR