Kullanıcı Adı
ŞifreİFSAK – İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amtörleri Derneği'ne üye olma, çıkma ve çıkarılma başlıkları Tüzüğümüzde düzenlenmiştir.

 

Tüzüğümüzün 4. Maddesinde üyelik koşulları sıralanmış olup Üye ve Onursal Üye olmak üzere iki ayrı üyelik türü tanımlanmıştır. (İFSAK DERNEK TÜZÜĞÜ)


a. Üye :


İFSAK üyeleri, İFSAK Tüzüğü'nün 3.maddesinde tanımlanan amaçları benimseyerek, bu Tüzüğü kabul edip, Yönetim Kurulu kararı ile üyeliğe kabul edilmiş, üyelik aidatlarını ödeyen fotoğraf veya sinema ilgilileridir.


18 yaşını bitirmiş, medeni hakları kullanma ehliyetine haiz kişiler; Dernek amacına ilgi duyarak ve Tüzüğü kabul ederek başvurduklarında, Yönetim Kurulu’nun kararı ile üyeliğe kabul edilebilirler. Üyelik başvurusu en geç otuz gün içinde sonuçlandırılır. Üyeliğe kabul edilmeyenlere, başvurularının   kabul edilmeme gerekçesi Yönetim Kurulu tarafından en geç otuz gün içerisinde yazılı olarak bildirilir.


Üyeler, Dernek içinde ve çalışmalarda eşit haklara sahiptirler. Üyelere İFSAK Üye Kimlik Kartı verilir.


Yabancı uyrukluların üyeliği, Türkiye’de ikamet hakkının bulunmasına bağlıdır.

 

b. Onursal  Üye :


Yönetim Kurulu kararı ile;


i. Fotoğraf ve Sinema sanatında saygınlığı ve İFSAK ile olumlu ilişkileri olanlara,
ii. Birikmiş aidat borcu olmaması şartıyla, 20 yılını dolduran İFSAK üyelerinden yazılı olarak başvuranlara ,
iii. İFSAK’ın amaçlarını benimseyen, amaçlarının gerçekleştirilmesinde ve çalışmalarında maddi ya da manevi destek sağlayan kişi ve kuruluşlara “Onursal Üyelik” verilebilir.

 

Onursal üyeler isterlerse Genel Kurul’a katılabilirler. Fakat oy hakları yoktur ve kurullara seçilemezler.

 

Önceki dönemlerde verilmiş olan “onur üyelikleri” ve "fahri üyelikler" onursal üyelik niteliğindedir ve “onur üyesi" veya "fahri üye” terimi “onursal üyeliği” ifade eder.

 

 

Dizayn ve Altyapı :
Tart New Media
Tart
DORUK.NET
İFSAK Web Sunucusu
DorukNet Veri Merkezinde
barındırılmaktadır.
SONY
ANA SPONSOR