Kullanıcı Adı
Şifre1. Üyelik Başvuru Formu’nun doldurulup sekretaryaya teslim edilmesiyle veya (üyeliğe  giriş toplantısından önce imzalı aslını teslim etmek koşuluyla) e-posta/ faks ile iletilmesiyle ilk adım atılır.
2. Yönetim Kurulu yeni üyeliğe giriş başvuru sayısı 20 kişiyi geçtiğinde Üyeliğe Giriş Toplantısı için gün belirler.
3. Sekretarya belirlenen gün için üyeliğe başvuranları bilgilendirir.
4.

Üyeliğe Giriş Toplantısı’na Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üye İlişkileri Birimi Sorumluları katılır.

5. Belirlenen günde adayların kendilerini tanıtacakları ve IFSAK üyeliğinden beklentileri ve İFSAK’A yapabilecekleri muhtemel katkıları belirtecekleri bir görüşme yapılır.
6. Yönetim Kurulu başvuruları, görüşmeleri de göz önünde bulundurarak, değerlendirir ve sonucu en geç 30 gün içerisinde yazılı olarak aday üyeye bildirir.
7.

Üyeliğe girişi yapılan aday aşağıdaki belgeleri, 30 gün içerisinde Sekretarya’ya teslim etmelidir. Geçerli mazereti olmadığı halde belirtilen sürede belge getirmeyenlerin başvurusu iptal edilir.

İstenen belgeler:
• Adres bilgisini içeren fatura veya İkametgâh (Muhtarlık)
• 3 adet vesikalık fotoğraf
• Giriş bedeli (65 TL) + 6 aylık aidat ödentisi (78 TL) + Üye Kimlik Kartı basım bedeli (2 TL) + İFSAK Yayın Seti(50 TL) toplamı 195 TL peşin alınır.
• Sonraki aidat ödemeleri; kredi kartı otomatik ödeme talimatı veya banka havalesi ile 3’er aylık periyotlarda yapılır.

 

8. Üst üste iki üyeliğe giriş toplantısına katılmayan başvuru sahiplerinin başvurusu geçersiz sayılır.
9. Çeşitli nedenlerle başvurusu iptal edilen adaylar tekrar başvurabilirler.
10.

İFSAK eski üyesi olan başvuru sahipleri


• Üyeliği aidat borcu nedeni ile sona erdirilmiş eski üyelerin öncelikle eski aidat borçlarını ödemeleri gerekmektedir. Üyeliğini eski numarası ile ve eski üye statüsünde sürdürmek isteyenlerin, eski borçlarını ve yeniden üye kabul edildikleri tarihe kadar olan dönemin aidatlarını cari aidat tutarı üzerinden ödemeleri gerekir.
• Yeni üye statüsünde devam etmek isteyen eski üyelerin ise üyeliklerinin sona erdirildiği dönem itibariyle birikmiş aidat borçlarını, cari aidat tutarı üzerinden ödemeleri gerekir.
• İstifa ederek üyelikten ayrılmış üyeler, yeni üye statüsünden yararlanabilirler ve durumları Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.
• İstifa ve aidat borcu dışında nedenlerle İFSAK Üyeliğinden ayrılmış eski üyelerin durumu Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

11. Belgeler teslim alındığında, toplu halde Yönetim Kurulu kararı alınır ve kart basımı siparişi verilir.
12. Üyeliğe giriş işlemlerinin yürütülmesi ve takibi Genel Sekreter'in görevidir.

 

Dizayn ve Altyapı :
Tart New Media
Tart
DORUK.NET
İFSAK Web Sunucusu
DorukNet Veri Merkezinde
barındırılmaktadır.
SONY
ANA SPONSOR